На Маклийн

Maclean’s , седмично списание за новини, публикувано в Торонто, чието цялостно отразяване на националните дела на Канада и на северноамериканските и световните новини от канадска гледна точка го превърна във водещото списание на тази страна. Основан е през 1905 г. във формат с големи страници, представящ художествени статии и художествена литература, отразяващи консервативен възглед за канадския живот и ценности. Той създаде репутация на изключителна фотография. Списанието съдържа колона с бележки за достойни за новини канадци. През 70-те години Maclean’s , подобно на други списания, се сблъсква с нарастващи производствени и дистрибуционни разходи, докато тиражите и приходите от реклама намаляват, но се противопоставя, като намалява размера на страницата си и ревизира формата си.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.