Виж

Loo , по-рано lanterloo , игра на хазартни карти, често споменавана в английската литература. Името произлиза от френския lanturlu , рефренът на популярна песен от 17-ти век. Популярността на играта изчезва през 20 век.

Играчите могат да наброят от пет до около девет, всеки играе за себе си. Използва се стандартен тесте с 52 карти. В най-простата форма на играта на всеки играч се раздават по три карти, а следващата карта се излага, за да се установи козирна маска. Играчът вляво от дилъра води, а една трета от пула отива при победителя във всеки трик. Пулът се формира от анте преди всяка сделка и може да бъде увеличен чрез плащания за лоо (неуспех да се спечели трик) и глоби за нередности.