Семейство Бернули

Семейство Бернули , две поколения изявени швейцарски математици. Якоб (1655–1705) и Йохан (1667–1748) са синове на фармацевт, който иска едното момче да учи богословие, а другото медицина. По неговите възражения и двамата преследваха кариера в математиката, правейки важни открития в смятането, вариационното смятане и диференциалните уравнения. Понякога са работили заедно, но не без триене. Синът на Йохан Даниел (1700–82) направи важен принос за динамиката на течностите ( виж принципа на Бернули) и теорията на вероятностите. Широко възхищаван в цяла Европа, той също учи и изнася лекции по медицина, физика, астрономия и ботаника.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Уилям Л. Хош, помощник редактор.