Поправка на Spooner

Spooner поправка , поправка на конгреса към Закона за отпускане на армията от 1901 г., която призовава за прекратяване на американското военно правителство във Филипините. Според условията на Парижкия договор (декември 1898 г.) суверенитетът над Филипинските острови е преминал от Испания към Съединените щати.

Филипинците се бориха с налагането на американско управление и в САЩ се смяташе, че тяхната съпротива се дължи на суровостта на военното управление. Поправката на Spooner упълномощи Pres. Уилям Маккинли да замени военното управление с цивилно правителство, което беше открито през юли 1901 г. Филипинските партизани обаче продължиха военните действия в продължение на няколко години.