Влюбен

За любовта , философски дискурс от Стендал, публикуван през 1822 г. като De l'amour . Работата е подтикната от безнадеждната любов на Стендал към Метилде Дембовски.

Първата част на „ За любовта“ е анализ на любовта, в който Стендал изброява четири вида любов: физическа любов, чисто сексуална по обхват; любовта като социална игра, отстранена от страстта; суетна любов, тип, необходим за високо социално положение; и страст, най-фината форма на любовта, която авторът е идеализирал и на която отделя по-голямата част от вниманието си. Стендал очертава и седем прогресивни етапа на любовта, от възхищение до „кристализация“ или процеса, чрез който влюбеният приписва всички видове съвършенство на любимия. Във втората част на творбата Стендал представя своите възгледи, смятани за радикални по онова време, срещу брака и в полза на пълното образование и морална свобода на жените.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.