Воху Манах

Vohu Manah , (Avestan: “Good Mind”), в зороастризма, един от шестте amesha spen ta s (“благотворни безсмъртни”), създадени от Ахура Мазда, Мъдрият Господ, за да му помогне в развитието на доброто и унищожаването на злото. Според зороастрийската доктрина, тъй като пророкът Зороастър е бил във видение, провеждан в присъствието на Ахура Мазда от Воху Манах, всеки човек, който се стреми да познае Мъдрия Господ, трябва да се приближи до него чрез този безсмъртен.

Тъй като Воху Манах е най-близкият от амеша спента с Ахура Мазда, вторият месец от зороастрийския календар е посветен на него. Неговото свещено животно е кравата, символ на добротата, която подхранва.