Знаме на Джърси

Знаме на Джърси

Гербът е този на Англия, с типа корона, приписван на къщата на Плантагенет, индикация за лоялност на острова към тази династия. Червената салерия на бяло поле е Кръстът на Свети Патрик, който се превръща в неофициално ирландско знаме в края на 15 или 16 век. Холандска книга от края на 17-ти век обозначава дизайна Ierse Vlag („ирландско знаме“), но мнозина приемат холандския Ierseза „Джърси“ и използването на този дизайн от корабите на Джърси започва през 1840 г., ако не и по-рано. Известно е, че знамето на Англия, червеният кръст на св. Георги на бял фон, е изложено на остров Джърси още през 1406 г. Щитът на Англия, също често използван в Джърси, се вярва от много местни жители да представлява острова - следователно той е добавен към знамето през 1980 г. заедно с отличителен венец. Настоящият дизайн на знамето е установен с кралска заповед на 10 декември 1980 г. и е провъзгласен в щатите Джърси (местният парламент) на 7 април 1981 г.