Разбий сърцето ми

Batter My Heart , сонет от Джон Дон, един от 19-те свещени сонета или Божествени медитации, първоначално публикуван през 1633 г. в първото издание на Песни и сонети . Написана с пряко обръщение към Бог и използваща насилствени и сексуални образи, тя е една от най-драматичните предани текстове на Дон. Поетът моли за помощ, за да преодолее своята религиозна двусмислие и да приеме изцяло божествената благодат.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Прозата и поезията са едно и също нещо. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.