Ешу

Eshu , също написани Eschu , наричан още Elegba , мошеник бог на йоруба на Нигерия, основно защитно, добронамерен дух, който служи на Ifa, главният бог, като куриер между небето и земята. Ешу се нуждае от постоянно умиротворяване, за да изпълнява възложените му функции да пренася жертви и да гадае за бъдещето. Един от митовете изобразява Ешу като подвеждащ Ифа от тайните на гадаенето; друг, при който Ешу възстановява Ифа от затвора му в палмово дърво, го счита за основател на религията Ифа.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от JE Luebering, изпълнителен редакторски директор.