Картел

Картел , сдружение на независими фирми или лица с цел упражняване на някаква форма на ограничително или монополистично влияние върху производството или продажбата на стока. Най-често срещаните договорености са насочени към регулиране на цените или производството или разделяне на пазарите. Членовете на картел запазват своята отделна самоличност и финансова независимост, докато участват в общи политики. Те имат общ интерес да използват монополната позиция, която комбинацията помага да се запази. Комбинации от картел-подобна форма възникват поне още през Средновековието и някои автори твърдят, че са открили доказателства за картели дори в древна Гърция и Рим.

Основното оправдание, което обикновено се изтъква за създаването на картели, е защитата от „разрушителна“ конкуренция, което, както се твърди, води до твърде ниски печалби на цялата индустрия. Смята се, че картелизацията осигурява разпределяне на справедливи дялове от общия пазар между всички конкурентни фирми. Най-често срещаните практики, използвани от картелите при поддържане и налагане на монополното положение на техния отрасъл, включват определяне на цени, разпределяне на квоти за продажба или изключителни територии за продажба и производствени дейности между членовете, гарантиране на минимална печалба за всеки член и споразумения за условията на продажба, отстъпки, отстъпки и условия.

Картелите водят до цена за потребителя по-висока от конкурентната цена. Картелите могат също така да поддържат неефективни фирми в даден отрасъл и да предотвратяват приемането на икономичен технологичен напредък, който би довел до по-ниски цени. Въпреки че картелът има тенденция да установява ценова стабилност, докато трае, той обикновено не трае дълго. Причините са двойни. Първо, докато всеки член на картела би искал останалите членове да запазят споразумението, всеки член също е мотивиран да наруши споразумението, обикновено чрез намаляване на цената му малко под цената на картела или чрез продажба на много по-висока продукция. Второ, дори в малко вероятния случай, в който членовете на картела се придържат към споразумението си, намалението на цените от нови участници или от съществуващи фирми, които не са част от картела, ще подкопае картела.

В Германия картелът, често подкрепян и налаган от правителството, е най-честата форма на монополна организация в съвременността. Германските картели обикновено са хоризонтални комбинации от производители - фирми, които предлагат конкурентни стоки. Силен тласък за формиране на картели идва от нарастващото желание на германската индустрия да доминира на чуждите пазари през десетилетието преди Първата световна война. Защитата на тарифите поддържаше високи вътрешни цени, позволявайки на фирмите да продават в чужбина на загуба.

Международни споразумения за картели, обикновено сред фирми, които се ползват с монополни позиции в собствените си страни, бяха сключени за първи път в периода между Първата и Втората световни войни. Повечето такива картели, особено тези, в които германски фирми са били партньори, са разпуснати по време на Втората световна война, но някои продължават да съществуват. По-късно бяха предприети някои стъпки в химическата и свързаните с нея области за съживяване на някои от старите споразумения за картели.

Един картел, Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), е издържал като мощно глобално образувание. Създаден през 60-те години на миналия век, ОПЕК стана много ефективен през 70-те години, когато почти утрои цената на петрола. Въпреки че от време на време споразуменията между нейните членове се развалят, малко икономисти оспорват, че ОПЕК остава ефективен картел, тъй като контролира доставките и таксите, понякога повече от два пъти повече от това, което икономистите смятат за конкурентна цена на петрола. Неговото дълголетие може да произтича от факта, че ОПЕК е комбинация от правителства, а не от корпорации.