EBCDIC

EBCDIC , в пълен разширен двоично кодиран десетичен код за обмен. , Система за кодиране на данни, разработена от IBM, която използва уникален осембитов двоичен код за всяко число и азбучен знак, както и препинателни знаци и букви с ударение и не-азбучни знаци. EBCDIC се различава в няколко отношения от ASCII, най-широко използваната система за кодиране на текст, разделяща осемте бита за всеки знак на две четирибитови зони, като една зона показва вида на символа, цифрата, препинателния знак, малката буква, главната буква , и така нататък, и другата зона, указваща стойността (т.е. специфичния знак в този тип).

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Уилям Л. Хош, помощник редактор.