Смъртна маска

Смъртна маска , восък или гипсова отливка на калъп, взета от лицето на мъртво лице. Смъртните маски са истински портрети, въпреки че понякога се правят промени в очите на маската, за да изглежда, че обектът е жив. От времето на древен Египет те са служили като помощни средства на портретни скулптори, а през последните няколко века са били пазени като спомени за мъртвите.

Смъртна маска на Наполеон

От 13-ти век предсмъртните маски помагат на скулпторите на гробни изображения, но в средновековна Франция и Англия действителните смъртни маски са били използвани за кралските погребални образи, които са били в състояние. Съществуват обаче само английски примери; тези във Франция бяха унищожени по време на Френската революция. Маската на Хенри VII е може би най-добрата от съществуващите, а тази на Едуард III е най-ранният европейски пример; последният записва изкривяването на лицето поради фаталния си инсулт. Други известни маски са тези на Исак Нютон, Лудвиг ван Бетовен и Наполеон Бонапарт.

За разлика от смъртните маски, спасителните маски се правят от плесени, взети от живи лица. Характеристиките на такива лица като Хенри Клей и Джеймс Мадисън са запазени в житейските маски.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.