Мереология

Мереология , клон на логиката, основан от логика на 20-ти век Станислав Лешневски, който се опитва да изясни класовите изрази и теоретизира връзката между частите и целите. Той се опитва да обясни парадокса на Бертран Ръсел за класа на всички онези класове, които не са елементи от себе си. Лешневски твърди, че трябва да се прави разлика между разпределителната и колективната интерпретация на класовите изрази, тъй като неспазването на това прави предположенията за парадокса на Ръсел да изглеждат верни. След като се направи разграничението, обаче, някои от тези предположения очевидно са неверни и за двете тълкувания.