Камъните на Венеция

Камъните на Венеция , трактат за архитектурата от Джон Ръскин. Издаден е в три тома през 1851–53.

Ръскин пише работата, за да приложи към архитектурата на Венеция общите принципи, изложени в неговите Седемте архитектурни лампи . Том I, Основите , разглежда архитектурата и нейните функционални и декоративни аспекти и представя кратка история на Венеция. В том II, „Морските истории“ , Ръскин разглежда византийския период и кулминационното развитие на венецианския живот, неговия готически период. В том III, Падането, Ръскин излага тезата си, че настъпването на Ренесанса е причинило архитектурния упадък на града. Ръскин твърди, че готическата архитектура изразява „състояние на чиста национална вяра и ... домашна добродетел“, докато ренесансовата архитектура изразява „прикрита национална изневяра и ... домашна корупция“.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.