Кюрдски език

Кюрдски език, западноирански език, един от индоиранските езици, който се говори главно в Кюрдистан. Класира се като третият по големина ирански език, след персийския и пущу, и има множество диалекти. Смята се, че се говори от около 20-40 милиона души. Има три основни диалектни групи. Северният кюрд - говори се от Мосул, Ирак, до Кавказ - се нарича Kurmānjī; в Турция латинските символи се използват в писмена форма. Централният кюрдски език, наречен Sōrāni, се очертава като основната литературна форма на кюрдския език. Говори се в широк регион, който се простира приблизително от Orūmīyeh, Иран, до долното течение на традиционния Кюрдистан в Ирак. Обикновено се пише на модифициран персо-арабски шрифт, въпреки че латинският шрифт се използва все по-често. Южният кюрд, наричан още Pehlewani, се състои от редица по-малко изучени диалекти.

Френски и английски стоп и никакви знаци за паркиранеВикторина Официални езици: Факт или измислица? Френският и английският са официални езици на Канада. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.