Адхан

Адхан , (арабски: „съобщение“), призивът на мюсюлманите към публичното поклонение в петък ( джумха ) и към петте ежедневни часа на молитва. Провъзгласява се от муедзин, служител на джамията, избран за добър характер, докато стои до вратата или отстрани на малка джамия или в минарето на голяма. Първоначално адханът беше просто „Елате на молитва“, но според традицията Мохамед се консултира със своите последователи с оглед да инвестира призива с по-голямо достойнство. Въпросът беше разрешен, когато Абд Аллах ибн Зайд мечтаеше верните да бъдат призовани от викач. Стандартният adhānможе да се преведе като: „Аллах е най-велик. Свидетелствам, че няма бог освен Аллах. Свидетелствам, че Мохамед е пророкът на Аллах. Елате на молитва. Елате за спасение. Аллах е най-велик. Няма бог освен Аллах. " Първата фраза се провъзгласява четири пъти, последната фраза веднъж, а останалите два пъти, поклонниците правят определен отговор на всяка фраза. Шишитите често добавят фразата „Свидетелствам, че Ал е заместник-регент на Аллах“ към рецитирането на адхан .

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Зейдан, помощник редактор.