Oungan

Oungan , също написани houngan в Vodou, мъжки свещеник, който служи като лидер на ритуали и церемонии. Жена от същото положение се нарича манбо .

Смята се, че унганите получават своите позиции чрез подобни на сънища срещи с лва (дух). По време на такива видения хората са избрани да бъдат служители на религията; като такива се очаква те да наблюдават погребенията, ражданията, ритуалите за изцеление и прочистване и други церемонии. В oungan S също изпълнява и да доведе ритуални танци, песни и скандирания за да напомнят на LWA . Сред последователите на Воду е разпространено убеждението, че ако човек бъде посетен от определен lwa, но не желае да стане унган , той ще бъде заплашен от болест и може би смърт, докато не се подчини на lwa и не служи на религията.

Ролята на oungan в Vodou е да предотврати лошите влияния. Традиционно унганите не се разглеждат като лечители или като притежатели на магия; те са по-скоро ходатайства между последователите на Воду и Бог (Бонди).