Какус и Кака

Какус и Кака , в римската религия, съответно брат и сестра, първоначално са огнен божества на ранноримското селище на Палатинския хълм, където по-късно са били разположени „стълбите на Какус“. Римският поет Вергилий ( Енеида , книга VIII) описва Какус като син на бога на пламъка Вулкан и като чудовищна огнедишаща разбойничка, която тероризира провинцията. Той открадна част от добитъка на гигантския Герион от героя Херкулес и ги скри в своето леговище на хълма Авентин; но ниска крава предаде Какус и Херкулес, нахлувайки, го уби. Съществуват различни версии на тази история, която традиционно е свързана със създаването на най-старото римско място за поклонение на Херкулес, Ara Maxima, във форума Boarium (Пазар за говеда), чието име се смята, че отбелязва тези събития.

Хендрик Голциус: Херкулес убиващ какус