Тапио

Tapio , наричан още Metsähine или Hiisi, финландският бог на гората и владетел на играта в нея. Той беше олицетворена форма на различните горски духове, важни за ловците, зависими от гората за препитание. Тапио, персонифицираната гора, понякога се изобразяваше с размерите на ела, ожесточена на вид, като човешко същество отпред, но като настръхнало старо дърво отзад. Често горското божество беше и жена, от време на време особено красива жена, която примамваше ловци или дървари да остават в гората през нощта; но тя също се оказа гнило старо пънче при по-внимателно разглеждане. Различните горски божества и духове като цяло бяха капризни по природа и трябваше постоянно да бъдат успокоявани от тези, които бяха зависими от техните услуги. По този начин ловците правят приноси на божеството и се уверяват, че не нарушават никакви табута в гората,като например вдигане на прекомерен шум или заснемане на необичайни птици, които може да са прикрити горски дух.