Неотомизъм

Неотомизъм , съвременно възраждане на философската и теологична система, известна като томизъм ( qv ).