Оранжеви съвети

Оранжеви съвети, два църковни синода, проведени в Ориндж, Франция, през 441 и 529. Първият, под председателството на св. Хиларий от Арл, се занимаваше основно с дисциплинарни въпроси. Вторият, и далеч по-важният, беше загрижен за опровергаването на полупелагианството на Фауст от Риез. В него участваха 15 епископи и беше под председателството на Цезарий Арлски. Цезарий е потърсил помощта на Рим срещу полупелагианството и в отговор папа Феликс IV е изпратил някои пасажи относно благодатта и свободната воля, извлечени главно от писанията на Августин и Проспер от Аквитания. Синодът одобри 25 от тях и прие допълнително изявление, утвърждаващо августинските доктрини за корупцията, човешката неспособност, благодатната благодат и възстановяването на кръщението. По-късно неговите постановления са потвърдени от папа Бонифаций II,и те станаха римокатолическа норма за доктрини за благодатта, предопределението и свободната воля.