Новините на Deseret

Всекидневникът Deseret News , публикуван в Солт Лейк Сити, Юта, от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони). Основан е на всеки две седмици през 1850 г. Думата Deseret означава „Земята на медената пчела“, според Книгата на Мормон, и е трябвало да бъде името на очакваното мормонско състояние. Deseret News е принуден да се премести от Солт Лейк Сити във Филмор, Юта, по време на въоръжените конфликти от 1857–58. Отчасти поради това, че вестникарската хартия е оскъдна, The Deseret News става ежедневник едва през 1867 г. Това е един от малкото успешни религиозни ежедневници на английски език. В допълнение към църковните новини The Deseret News носи световни новини, голяма част от които са от информационни агенции.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.