Мунда

Мунда , която и да е от няколко повече или по-малко различни племенни групи, обитаващи широк пояс в централна и източна Индия и говорещи различни езици на мунда от австроазиатския запас. Те наброяват приблизително 9 000 000 в края на 20-ти век. На платото Чота Нагпур в южната част на Бихар, съседните части на Западна Бенгалия и Мадхя Прадеш и хълмистите квартали на Ориса, те формират числено важна част от населението.

азия пчела карта Тест Запознайте се с Азия Какво разделя двете половини на Малайзия?

Историята и произходът на Munda са въпроси за предположения. Територията, която сега заемат, доскоро беше трудно достъпна и отдалечена от големите центрове на индийската цивилизация; той е хълмист, залесен и относително беден за земеделие. Смята се, че Мундите някога са били по-широко разпространени, но са се оттеглили в днешните си родини с напредването и разпространението на народите с по-сложна култура. Въпреки това те не са живели в пълна изолация и споделят (с някои племенни вариации) много културни черти с други индийски народи. Повечето народи на Мунда са земеделци. Заедно с езиците си, мундите са склонни да запазват собствената си култура, въпреки че правителството на Индия насърчава асимилацията им към по-голямото индийско общество.