Муламадхямакакарика

Муламадхямакакарика , (санскрит: „Основи на средния път“), будистки текст от Нагарджуна, представител на школата на Буддизма на Мадхаямика в Средния път. Това е творба, която съчетава строга логика и религиозно виждане в едно ясно представяне на доктрината за крайната „празнота“.

Nāgārjuna, който очевидно е бил южноиндийски Брахман, използва класификациите и анализите на Theravāda Abhidhamma или схоластичната литература; той ги довежда до техните логически крайности и по този начин свежда до онтологично нищожество различните елементи, състояния и способности, разглеждани в текстовете на Абхидама . Основната философия на Нагарджуна, от друга страна, излиза от традицията Праджняпарамита („Усъвършенстване на мъдростта“), а Муламадхямакакарика систематично излага визията за празнотата, която информира Праджняпарамита-сутра . В около 450 стиха, Муламадхямакакарикаразвива доктрината, че нищо, дори Буда или Нирвана, не е реално само по себе си. Тя завършва с препоръчване на духовното осъзнаване на крайната идентичност на преходния феноменален свят и самата Нирвана.