Брибри

Брибри, Индианци от тропическите гори в източна Коста Рика, тясно свързани с таламанските народи на Панама, а също и с Гуайми. Техният език принадлежи на семейство Чибчан. Брибри са земеделци, отглеждащи традиционни щапелни продукти като царевица (царевица), боб и сладка маниока (юка), засадени с пръчката за копаене. Те също ловуват, ловят риба, събират диви храни и отглеждат домашни птици и от време на време говеда. Те живеят в малки общности от еднофамилни къщи, често разпръснати върху земеделски земи; къщите им могат да бъдат конични, квадратни, правоъгълни или пирамидални, изградени от стълбове със сламени покриви, спускащи се към земята. Техните занаяти включват керамика, кошници, мрежи и производство на въжета; тъкането на памук вече не се извършва. Правителството и религията на Брибри са в състояния на преход от аборигенски към европейски тип.Оценките на населението на Брибри в началото на 21-ви век варират от приблизително 7000 до над 12000 индивида.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Елизабет Прийн Полс, помощник редактор.