Красавица

Pied Beauty , сонет от Джерард Манли Хопкинс, композиран през лятото на 1877 г. и публикуван през 1918 г. в посмъртната колекция „ Стихове на Джерард Манли Хопкинс“ . Стихотворението, едно от най-известните му, празнува особеностите и разнообразието на природата, оспорвайки платоническия идеал за съвършена красота. Това е краен сонет, с начална част от шест реда и затваряща част от малко повече от четири реда.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Лирическите стихотворения носят името си от музикален инструмент. Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.