Sperry Corporation

Sperry Corporation , бивша (1955–79) Sperry Rand Corporation , американска корпорация, която се сля с Burroughs Corporation през 1986 г., за да сформира Unisys Corporation ( qv ), голям производител на компютри.