Чолам ха-ба

Чолам ха-ба , (на иврит: „светът, който идва“) в еврейското богословие, или „светът след смъртта“, или новото създаване или възстановяване на света, който трябва да последва месианското хилядолетие. Тъй като тази последна интерпретация произтичаше от ученията и увещанията на пророците, тя беше особено разпространена през периода на Втория храм в Йерусалим (516 г. пр. Н. Е. - 70 г.). Каквато и да беше интерпретацията на Чолам ха-ба, това означаваше за евреите край на несигурността, мизерията и раздора.

Еврейската литература противопоставя Чолам ха-ба на Чолам ха-зе („този свят“). Последното е време да докажете, че сте достойни за участие в „бъдещия свят“.