Капитаниране

Капитализация , основен пряк данък във Франция преди Революцията от 1789 г., установена за първи път през 1695 г. като военновременна мярка. Първоначално капитализацията трябваше да се плаща от всеки субект, като сумата варираше в зависимост от класа. За целите на данъка френското общество беше разделено на 22 класа, вариращи от членове на кралското семейство, които дължаха 2000 лива (основна парична единица на дореволюционна Франция) до работници, работещи на ден, които дължаха само един ливър. Данъкът стана постоянен в началото на 18 век, като разпределението от интендант (кралски агент) замества класовата система на плащане. На практика капитанирането беше просто допълнение към опашката, отдавна съществуващия кралски данък, падащ предимно върху непривилегированите класи на френския народ, които плащаха по-голямата част от данъците. То беше премахнато с Революцията.

Евро долари.  Парична единица и валута на Европейския съюз.  (Европейски пари; парична единица) Quiz Пътеводител за Европа Коя е столицата на Холандия?