Тамирис

Тамирис , изписан също Тамира , в гръцката митология, тракийски поет, който обичаше красивата младеж Хиацинт. Вниманията на Тамирис обаче се съревноваваха с тези на бог Аполон, който ревниво съобщи на музите хвалбата на Тамирис, че може да ги надмине в песента. В друга версия на мита той предизвиква музите на състезание; ако спечели, той трябваше да се радва на услугите на всички тях. Но той загуби и те го ослепиха и му отнеха песенния дар.

митология.  Гръцки.  Хермес.  (Римски Меркурий) Тест Изследване на гръцката и римската митология Кой е римският еквивалент на гръцкия бог Арес?