Коми

Коми , перми говорещ народ, живеещ главно между реките Печора и Вичегда, югоизточно от Бяло море, в северната част на Русия. Те говорят пермически език на фино-угорския клон на уралското семейство.

Коми се състоят от три основни групи: Коми-Зирян на република Коми; коми-пермяците (или пермяците) на коми-пермяшкия автономен окръг (област) на юг; и Коми-Yazua до източната част на окръги южно от република Коми. Икономическите дейности на Коми варират от отглеждане на северни елени, лов, риболов и изсичане на север (с минен център над Северния полярен кръг във Воркута) до селско стопанство, промишленост и добив на юг. Коми са номинално руски православни от 14 век. Тежестта на хладния климат и тяхното недостъпно географско местоположение ги държат културно изолирани чак след Втората световна война. Населението е по-плътно, по-смесено с други групи и по-асимилирано в южните райони, а русизацията се увеличава сред младото поколение.