Сложност на изчисленията

Сложност на изчисленията , присъщи разходи за решаване на проблем при мащабни научни изчисления, измерени чрез броя на необходимите операции, както и от използваната памет и реда, в който се използва. Резултатът от анализа на сложността е оценка на това колко бързо се увеличава времето за решение с увеличаването на размера на проблема, което може да се използва за анализ на проблеми и подпомагане при проектирането на алгоритми за тяхното решение.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Уилям Л. Хош, помощник редактор.