Mortmain

Mortmain , в английското право, държавата на земята, държана от „мъртвата ръка“ (на френски: mort main ) на корпорация. Във феодални дни пренасянето на земя на манастир или друга корпорация лишаваше господаря от много печеливши феодални инциденти, тъй като корпорацията никога не е била на възраст, никога не е умряла и никога не е извършвала престъпления или е омъжена. Следователно между 13 и 16 век бяха приети устави, забраняващи отчуждаването в ипотека без лиценз от короната. Съвременният закон се съдържа в законите за Mortmain и Charitable Uses от 1888 и 1891 г. и в редица закони, които упълномощават ограничени компании и някои други корпорации да държат земя без лиценз в ипотека. Неразрешено пренасяне в ипотека накара земята да бъде конфискувана под короната.

Законът за ипотеката е премахнат във Великобритания през 1960 г. Законодателството за ипотеката все още съществува в някои други юрисдикции в Общността и в Съединените щати.