A posteriori знание

A posteriori знание , знание, получено от опит, за разлика от априорното знание ( qv ).

Имануел КантПрочетете повече по тази тема априорно знание ... конкретен опит, за разлика от апостериорното знание, което се извлича от опита. Латинските фрази априори („от ...