Андирон

Andiron , един от чифт хоризонтални железни пръти, върху които дървото се крепи в открита камина. Най-старите от обзавеждането на камини, айрони се използват широко от късната желязна епоха. Andiron стои на къси крака и обикновено има вертикална предпазна решетка отпред, за да предотврати търкаляне на трупи, като по този начин му придава някакъв кучешки вид (оттук и алтернативното име, firedog). Обикновено е бил снабден с предпазител от всеки край, когато е предназначен за използване в централно отворено огнище, което излиза от обща употреба в края на 14-ти век. Стражата често е била отливана под формата на статуя или със сложна украса. В кухнята бяха използвани обикновени andirons, наречени cobirons, със закрепени пазачи, държащи скоби за шипове.