Acta Sanctorum

Acta Sanctorum , (на латински: „Деяния на светиите“) обширна колекция от биографии и легенди за християнските светци.

Идеята е замислена от Хериберт Росвайде, който възнамерява да публикува от ранни ръкописи 18 тома жития на светците с приложени бележки. През 1629 г., със смъртта на Росвейд, Жан Боланд е избран да продължи работата. Боланд и неговият сътрудник Хеншениус (Godefroid Henskens) модифицират и разширяват първоначалния план на Acta; той подреди светиите според датата на отбелязването на смъртта им, включи съмнителни случаи (но с бележки) и добави указатели, хронологии и истории към всяка глава. Частите, завършени по време на живота на Боланд, са януари (2 том, 1643) и февруари (3 том, 1658), съдържащи биографиите и легендите на светците, чиито празнични дни са падали през тези два месеца.

В своите изследвания Боланд си кореспондира и пътува широко, разследвайки неизследвани досега източници в италианските библиотеки. Неговата работа е продължена от Henschenius и Papebroch (Daniel van Papenbroeck). От това ядро ​​на агиографите ще се развият боландистите, малка група белгийски йезуити, които все още редактират и публикуват Acta Sanctorum. В допълнение към обширните количества биографичен материал, който е от значение както за църковната, така и за общата история, тази работа се отличава с използването на принципите на историческата критика.