Габаи

Габаи , (на иврит: „колекционер“,) множествено число Габаим , или Габайс , иманяр или почетен служител на еврейски православен сбор, често отговарящ за средства, използвани за благотворителност. Офисът е пренос от предишни времена, когато мъже, чиято репутация беше над укорите, събираха средства за благотворителност. Тези gab baʾe tzedaqa бяха толкова уважавани, че никога не бяха поискани финансови отчети. Талмудът обаче настоява да работят по двойки, за да избегнат подозрения за неправомерни действия.

Първоначално габаимите са мъже, които събират данъци за римското правителство. В това си качество репутацията им на измамници и негодници беше толкова известна, че показанията им не бяха приети в еврейските съдилища.