Личави

Licchavi , също написани Lichchhavi , народ на Северна Индия. Те се заселват (6–5 век пр. Н. Е.) На северния бряг на река Ганг (Ганга) в днешна държава Бихар; столицата им била във Вайшали. Личавите са били известни със своето републиканско правителство, което е имало общо събрание на главите на водещите семейства на каста Кшатрия. За известно време те бяха от голямо значение и съперничеха на нарастващата сила на Магадха, образувайки конфедерация с други племенни групи (така наречената конфедерация Вриджиян или Вайджиян).

азия пчела карта Тест Запознайте се с Азия На каква река лежи язовирът Трите клисури в Китай?

Licchavis остават влиятелни в Северна Индия и Непал до около IV век. В Непал династия Личави се отбелязва в система за датиране, ерата Личави, която започва през 110 г.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Марен Голдбърг, помощник редактор.