Шива

Shivah , също написани Shibah или Shiv'a , (на иврит: "седем"), в юдаизма срок от седем дни от предвидения траур, който започва веднага след погребението на майка, съпруга, дете, брат или сестра и завършва със залез слънце на седмия ден. Шива не се спазва през настъпилата събота и се прекратява, ако се случи голям религиозен празник през периода.

Традиционното спазване на шива изисква опечалените да стоят в дома на починалия, да седят на ниски табуретки или на пода, да покриват всички огледала и да не обличат нови дрехи или кожени обувки; те не могат да се подстригват или бръснат, да не участват в обичайния бизнес и да не се включват в брачни отношения. Приятели и роднини посещават, за да изразят съчувствието си; мъжете могат да формират миниян (кворум) за молитви, четени в дома на починалия. Някои опечалени изгарят седемдневна свещ в памет на починалия. Действителното спазване, особено сред еврейските реформи, варира значително.