Тосефта

Тосефта , (арамейски: Допълнение или допълнение), колекция от устни традиции, свързани с еврейския устен закон. По форма и съдържание Тосефта е доста подобна на Мишна, първата авторитетна кодификация на такива закони, която е получила окончателната си форма в началото на III в. От Джуда ха-Наси. Както Tosefta, така и Mishna представляват работата на еврейски учени, наречени tannaim , които в по-голямата си част са живели в Палестина и са прекарали около 200 години в събиране, оценка, съпоставяне и подбор на най-важните традиции от огромна и разнородна маса материали който се е развил от времето на Езра ( около 450 г. пр.н.е.).

Прочетете Още изображение по подразбиранеПрочетете повече по тази тема Талмуд и Мидраш: Тосефта Тосефта („Добавка“) много наподобява Мишна по съдържание и ред. В сегашния си вид понякога допълва ...

Въпреки че експертите не са съвсем сигурни защо са възникнали две отделни колекции, вероятно е Tosefta да допълва Мишна чрез запазване на определени традиции, доказателства, примери и обяснения на устния закон, които са се появили през годините на изследванията. Тази теория би обяснила и защо някои от традициите, споменати в Tosefta, не само противоречат на Mishna, но понякога правят Tosefta несъвместима със себе си.