Проповед на планината

Проповед на планината , библейска колекция от религиозни учения и етични поговорки на Исус от Назарет, както се намира в Матей, глави 5-7. Проповедта е адресирана до ученици и голяма тълпа слушатели, които да ги водят в дисциплиниран живот, основан на нов закон на любовта, дори към враговете, за разлика от стария закон за възмездието. В Проповедта на планината са намерени много от най-познатите християнски проповеди и поговорки, включително Блаженствата и Господната молитва ( qq.v. ).

Тифани, Луис Комфорт: Проповед на планината Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Джон М. Кънингам, редактор на читателите.