Киренаик

Киренаик , привърженик на гръцка школа по нравствена философия, активен около края на 3 век пр.н.е., който счита, че удоволствието от момента е критерий за доброта и че добрият живот се състои в рационално манипулиране на ситуациите с оглед на тяхната хедонистична (или произвеждаща удоволствие) полезност.

Училището се наричало Киренаик, защото Кирена в Северна Африка била центърът на неговата дейност и родното място на няколко от членовете му. Въпреки че по-възрастният Аристип, ученик на Сократ, обикновено е бил признат за негов основател, разцветът му се е случил на по-късна дата, вероятно в края на 4-ти век пр.н.е.

Според киренаиците, човек знае, че неща, външни за него самите, съществуват, защото те имат ефект върху него, но той не може да знае нищо за тяхната природа. Всичко, което той може да възприеме, е начинът, по който самият той е засегнат от тях; как са засегнати други мъже е неизвестно. Фактът, че двама мъже дават едно и също име на своите преживявания, не е гаранция за идентичност. По този начин единствената допустима цел на действието е да се гарантира, че собствените чувства са приятни. Трите възможни условия на човешката конституция са насилствена промяна, нежна промяна и стабилност. Първият е придружен от болка, вторият от удоволствие, последният от нито едното, нито другото. Човек трябва да избягва първото и да търси второто; погрешно е да се предполага, че третият е приятен или желан. Освен това удоволствието, което трябва да се търси, е това на момента;само настоящият опит може да достави настояще удоволствие. Щастието, сумата от удоволствия, трябва да бъде оценено, защото включва моментни удоволствия, които са като натура, тяхната относителна стойност зависи само от тяхната интензивност. Телесните удоволствия (и болки) са по-интензивни от тези на ума. Независимо от това, последните бяха признати и дори държани да включват някои, които имат алтруистичен аспект;напр. радост от просперитета на нечия държава. Да бъдеш по-силен от удоволствието е истински идеал на Сократ и отличава Киренаика от ревера.

Три Киренаика направиха иновации, достатъчно важни, за да дадат имената си на последователи. Теодор отрича, че удоволствията и болките са добри или лоши. Целта му беше умствена бодрост и дарбата на мъдрост, която той смяташе за достатъчна за щастие. Хегесий, подобно на Теодор, се съмняваше в силата на разума да си осигури удоволствия и затова съветваше да се избягва болката; много душевна болка би могла да бъде избегната, като се разглеждат неща като бедност и богатство, робство и свобода, смърт и живот като въпроси на безразличието. И накрая, Anniceris съживи оригиналните доктрини с някои допълнения.

Етичните доктрини на по-късните киренаици бяха своевременно включени телесно в учението на Епикур, основател на по-късна школа по етична философия.