Studs Lonigan

Studs Lonigan , трилогия на романи от Джеймс Т. Фарел за живота сред ирландските римокатолици от по-ниска средна класа в Чикаго през първата трета на 20-ти век. Трилогията се състои от Young Lonigan: A Boyhood in Chicago Streets (1932), The Young Manhood of Studs Lonigan (1934) и Judgment Day (1935).

Като момче Уилям Лониган (винаги наричан „Щурци“) полага леки усилия, за да се издигне над окаяната си градска среда. Въпреки това, комбинацията от собствената му личност, неблагоприятни квартални приятели, малоумно семейство и неговото училищно и религиозно обучение го осъждат на безсмислието и разсейването, които са неговото наследство.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.