Клапа

Клапан , във фонетика, съгласен звук, произведен от едно бързо бързане на езика в горната част на устата, често чуван като кратко r на испански ( например, в pero, „но“) и подобен на произношението на звук, представен от двойната буква на американски английски „Betty“ и някои форми на британски английски „berry“.