Мемоари на послушна дъщеря

Мемоари на послушна дъщеря , първа и най-известна книга от четиритомна автобиография на Симон дьо Бовоар, публикувана на френски като Mémoires d'une jeune fille rangée през 1958 г.

В „ Мемоари на послушна дъщеря “ дьо Бовоар включва истории за пътуване, декори, метафори, интимни портрети, философски размишления и мрачни политически коментари, както тя описва ранните си години, когато се опитва да „привлече други хора да се интересуват от нейната душа“. Книгата се радваше на критичен и популярен успех, отчасти поради ясната си проза и топлината и проблясъците на хумор.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.