Мърчисънов метеорит

Метеоритът Мърчисън , метеорит, паднал като дъжд от камъни ( виж метеоритен дъжд) във Виктория, Австралия, през 1969 г. Повече от 100 кг (220 паунда) от метеорита са събрани и разпространени в музеите по целия свят.

Изглед към галактиката Андромеда (Messier 31, M31). Викторина Астрономия и космическа викторина От какво се състои ядрото на кометата?

Метеоритът Мърчисън е класифициран като въглероден хондрит. Той е бил широко променян от водата, вероятно когато е бил част от своя астероид и се състои предимно от хидратирани глинести минерали. Поради наличието на проби и свободата му от замърсяване със сухоземен материал, метеоритът е широко изследван за съдържащите се в него органични вещества. Аминокиселини, алкохоли, алдехиди, кетони, амини, керогени и други органични съединения са открити и анализирани. Молекулярните структури на тези органични съединения изключват техния произход в биологичния живот на Земята. Техните необичайни водородни изотопни състави предполагат, че съединенията първоначално са се образували в междузвездното пространство, въпреки че са били модифицирани в ранната слънчева мъглявина и в астероиди.