Система Елмира

Система Елмира , американска наказателна система, кръстена на Елмира Реформатор, в Ню Йорк. През 1876 г. Зебулон Р. Брокуей се превръща в новатор в поправителното движение, като създава поправителен дом Елмира за млади престъпници. Brockway е силно повлиян от системата за марки, разработена в Австралия от Александър Маконочи, при която кредити или марки се присъждат за добро поведение, като определен брой марки се изискват за освобождаване. Към тази система Брокуей добави нов режим на морално, физическо и професионално обучение. Системата Elmira класифицира и разделя различни видове затворници, предоставя им индивидуализирано отношение, подчертавайки професионалното обучение и индустриалната заетост, използва неопределени присъди, възнаграждава добро поведение и освобождава затворници под надзор.

Elmira Reformation дава на реформаторското движение два важни философски принципа: първо, значението на специализираните грижи за младежки нарушители, признавайки както индивидуалността на затворниците, така и тяхното сходство; второ, признанието, че до определена възраст всеки престъпник трябва да се разглежда като потенциално добър гражданин. Тази реформаторска идеология постепенно навлезе в американската затворническа система и също така повлия на европейските поправителни практики. Вижте също системата за маркиране.