Пионери

Пионери , Руски пионер , бивша съветска организация за младежи на възраст от 9 до 14 години, тясно свързана с Комсомола ( qv ) за младежи на възраст от 14 до 28 години.