Свобода на словото

Свобода на словото , право, както е посочено в 1-вото и 14-тото изменение на Конституцията на Съединените щати, за изразяване на информация, идеи и мнения без правителствени ограничения въз основа на съдържанието. Съвременен правен тест за легитимност на предложените ограничения на свободата на словото е посочен в становището на Оливър Уендел Холмс-младши по дело Schenk v. US (1919): ограничението е легитимно само ако въпросната реч поставя „ясна и настояща опасност ”- т.е., риск или заплаха за безопасността или за други обществени интереси, която е сериозна и неизбежна. Много случаи, свързани със свободата на словото и на печата, също се отнасят до клевета, непристойност и предварителни ограничения ( вж. Документи на Пентагона). Вижте също цензура.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.