Хури

Хури , също се изписва huri , арабски Ḥawrāʾ , множествено число Ḥūr , в Ислам, красива мома, която очаква благочестивия мюсюлманин в рая. Арабската дума awrāʾ означава контраста на ясното бяло око с чернотата на ириса. В корана има многобройни препратки към хури, описващи ги като „пречистени съпруги“ и „безупречни девици“. Традицията разработва чувствения образ на хури и определя някои от нейните функции; при влизане в рая, например, на вярващия се дават голям брой часове, като всеки от тях може да съжителства веднъж за всеки ден, който е постил в Раман, и веднъж за всяко добро дело, което е извършил.

Някои богослови, като ал-Байави, предпочитат да дадат на хури метафорична интерпретация. Предполага се също така, че Мухамад е интерпретирал ангелите, които е виждал в картините на християнския рай като часове.